JB Logistiek

MISSIE JB LOGISTIEK

JB Logistiek is in het leven geroepen om de in de logistiek en magazijnbeheer vereiste beroepsvaardigheden te ontwikkelen bij kandidaten die extra ondersteuning nodig hebben. Dit gebeurt vanuit een professionele achtergrond door middel van een individuele benadering en extra begeleiding. Punt aan de horizon is dat de kandidaat in de toekomst loonvormend werk kan verrichten of een nuttige arbeidsmatige dagbesteding kan verkrijgen.

SAMENWERKENDE PARTNERS

Wij werken samen met gemeenten, UWV, Jeugdzorg, reïntegratiebemiddelaars, logistieke bedrijven en praktijkscholen om onze opleiding zo breed mogelijk aan te kunnen bieden om zoveel mogelijk kandidaten te kunnen bereiken. Doordat wij zeer flexibel kunnen werken, is onze opleiding inpasbaar in alle denkbare trajecten die wij te bieden hebben als JB Logistiek.

Dit zit standaard in de opleiding maar kan ook apart gegeven worden denk aan PRAKTIJK scholen waar dit al met succes gegeven is.

PRAKTIJK EN THEORIE GERICHT

DE OPLEIDING

De opleiding is erop gericht om de kandidaten te begeleiden naar een baan als magazijn- of logistiek medewerker. Dit houdt in het enthousiasmeren voor het vak, het bijbrengen van vaktechnische kennis en het oefenen van de te verrichten werkzaamheden.

De praktijk wijst uit dat, als de kandidaten deze werkzaamheden gaan beheersen, het zelfvertrouwen bij hen groeit. De opgedane kennis en kunde en het verkregen zelfvertrouwen liggen aan de basis van een succesvolle start van een logistieke loopbaan.

De opleiding vindt plaats in een professioneel magazijn op locatie. De kandidaat wordt intensief begeleid bij het werken in het magazijn en de logistiek zoals het op de werkvloer plaatsvindt. Elke kandidaat krijgt zijn/ haar eigen programma, volledig afgestemd op zijn/haar tempo en naar zijn/haar mogelijkheden. Dit houden we nauwkeurig bij, want het geloof in eigen kunnen vinden we zeer belangrijk. Wij hebben ervaren, dat de kandidaten positief reageren op dit lesprogramma.

De opleiding word het hele jaar door gegeven. Aangezien er gewerkt wordt met terugkerende modules, kunnen kandidaten ook tussentijds instromen.

DE MODULES

De modules van de opleiding bestrijken de stromen van het gehele logistieke proces. De wet- en regelgeving op het gebied van de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) maakt integraal onderdeel uit van het lesprogramma. Ook de bedrijfscultuur van het bedrijf waar de opleiding gegeven wordt is een dagelijks terugkerend onderwerp binnen het lesprogramma. Grofstoffelijk zijn de stromen ingedeeld in inbound, opslag en outbound. Van A tot Z doorlopen we met de ons toevertrouwde kandidaten deze stromen en alle daarbij te verrichten werkzaamheden, zoals: – De logische inrichting (codering) van het magazijn. – Leren werken met locaties, barcodes en scanners. – Het juist registreren van binnenkomende goederen. – Opslaan van goederen op de daartoe bestemde locaties. – Beheren van de voorraad; pickvoorraad, bulkvoorraad en bijvulmomenten. – Leren lezen van orderpick-lijsten en het verwerken hiervan. Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn: – Het stimuleren van betrokkenheid, interesse en enthousiasme. – Zelfstandigheid. – Nauwkeurigheid. – Doorzettingsvermogen. – Opbouwende kritiek geven en ontvangen en elkaar beter maken. – Omgang met de teamleider, collega’s en klanten. – Gedurende de opleiding wordt de cursist voor elk van de drie stromen van het  logistieke proces beoordeeld op het verwerken. De modules van de opleiding bestrijken de stromen van het gehele logistieke proces. De wet- en regelgeving op het gebied van de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) maakt integraal onderdeel uit van het lesprogramma. Ook de bedrijfscultuur van het bedrijf waar de opleiding gegeven wordt is een dagelijks terugkerend onderwerp binnen het lesprogramma.

ZAKELIJK

JB Logistiek is een flexibele organisatie waar u prima afspraken mee kunt maken die passen in uw visie en wensen, bijvoorbeeld over de duur van een opleidingstraject, de locatie en het aantal begeleidingsuren.

De kosten worden laag gehouden, doordat onze specialisten alles zelf doen.

WAT HEBBEN WE KANDIDATEN TE BIEDEN?

JB Logistiek heeft de kandidaten veel te bieden:

Een brede en professionele opleiding op het gebied van magazijnbeheer en logistiek. Begeleiding op eigen tempo van de kandidaat, naar zijn/haar mogelijkheden. 
Versterking van het zelfvertrouwen en zelfbeeld. 
Uitbreiding en verdieping van de beroepsvaardigheden. 
Arbeid-toeleidende begeleiding in een professioneel magazijn. 
Kennismaking met de bedrijfscultuur van een magazijn/logistiek bedrijf. 
Enthousiasme voor het vak. 
Vakbekwaamheid. 
De mogelijkheid voor de cursist om tussentijds in te stromen, 
aangezien er gewerkt wordt met terugkerende modules.

.

VOOR NADERE INFORMATIE MAKEN WIJ GRAAG EEN AFSPRAAK MET U

GEGEVENS

Rietven 363 
5464 PK Veghel

info@jongerenbegeleidinglogistiek.nl 
06 42 25 43 11 

KVK: 60827815